SP-Expert: Workforce Management planning software voor Retail

Een flexibele en bewezen WFM oplossing die zeer geschikt is voor personeelsplanning in de dynamische Retail branche. Plannen op basis van verwachte omzet en bezoekersaantallen leidt tot omzetstijging, klanttevredenheid en kostenefficiëntie.

Geïnteresseerd in de planning software SP-Expert in andere sectoren dan Retail? Klik hier

Expert in personeelsplanning

Al 20 jaar is SP-Expert een gevestigde waarde op het gebied van personeelsplanning en Workforce Management; een internationaal inzetbare planning software met meer dan 1000 implementaties wereldwijd.

Voordelen SP-Expert

Forecasting en dynamisch plannen

Gebruiksvriendelijkheid voor winkelmanagers

Internationale toekomstbestendige WFM oplossing

Ontwikkeld samen met mensen uit de Retail branche

Efficiënte communicatie met medewerkers

Onze planning software voor jouw Retail functie

CEO

Winkelmanager

Human Resource Manager

Medewerker

Personeelsplanning in de Retail in beeld

SP‑Expert Retail Food Oplossing

SP‑Expert Retail Oplossing

Voordelen van personeelsplanning met SP-Expert

Nauwkeurig Forecasten
Organisaties met sterk wisselende werkvolumes wensen hun verwachtingen regelmatig bij te kunnen sturen en de personeelsplanning te kunnen baseren op voortschrijdend inzicht. Voorspellingen worden preciezer naargelang de tijd vordert.

Maximale integratie
Integratie van deze planning software met vele relevante randsystemen, zoals HR systemen en salarisadministratiesystemen, is mogelijk.

Realtime
Alle transacties in de planning worden online verwerkt in de planning software en leveren de gebruiker precieze en duidelijke informatie om de juiste keuzes te maken en tot een optimale personeelsplanning te komen.

Eenvoud van schermen
De planborden zijn interactief, overzichtelijk en eenvoudig te bedienen. Deze eenvoud maakt de planning software laagdrempelig. Gebruikers zien en begrijpen snel welke handeling er van hen verwacht wordt.

Breed internationaal inzetbaar
Alle lokale wet- en regelgeving, evenals koppelingen met HRM- en payroll pakketten, zijn flexibel in te regelen. Deze planning software kan per land toegespitst worden op de daar geldende gebruiken, regels en taal.

Moderne communicatie
Interactieve vormen van communicatie, zoals internet, mail, SMS en de APP, zorgen voor betrokkenheid en inspraak van alle type gebruikers bij de opmaak en het beheer van een efficiënte personeelsplanning.

Multi-level forecasting
Naar gelang het moment in de tijd kan parallel op verschillende criteria bijgestuurd worden in de planning software. Van vaste criteria op de langere termijn zoals omzet, bezoekersstromen, volumes, normeringen en promotiecampagnes tot variabele criteria op de korte termijn, zoals weersvoorspellingen, webshop-orders, last-minute mutaties, etc.

Keuze van planmethodiek
Alle vormen van personeelsplanning worden ondersteund: denk aan handmatig plannen, cyclische patronen, basisroosters, tot aan zelfroosteren en volautomatisch plannen.

Workforce Management met SP-Expert

AS Adventure Group, een moderne speler in de Retail, telt in totaal meer dan 4.000 medewerkers verdeeld over de AS Adventure winkels in België, de Bever winkels in Nederland en de Snow&Rock en Cotswold winkels in het Verenigd Koninkrijk. Een jaar na de succesvolle livegang van SP‑Expert kijkt Freddy Carette, HR Director, terug op de keuze voor en de implementatie van de planning software SP‑Expert.

Partners

Contact

Wilt u meer informatie dan kunt u:

 • Het contactformulier invullen
 • Contact opnemen met één van bovengenoemde partners

Vul het formulier in

  • Grâce au logiciel de planification SP‑Expert, l’employé peut consulter de n’importe où et à n’importe quel moment son planning, ses données personnelles et son solde de congés. Il peut même prendre part à l’élaboration des plannings. Par le biais d’Internet ou d’un smartphone, vous pouvez indiquer vos préférences et les dates auxquelles vous n’êtes pas disponible. Par le biais de SP-Expert, vous recevrez rapidement une réponse d’un manager, par exemple sur une demande de vacance ou l’échange d’un horaire.

  • Les prestations et indemnités des employés sont parfaitement calculées par le logiciel de planning SP‑Expert et préparées pour l’élaboration de la paie. En contribuant au planning du personnel, les employés sont plus satisfaits de leurs horaires, ce qui réduit le taux d’absentéisme. SP-Expert permet également d’optimiser la planification du personnel par le biais des formations, du recrutement et de la sélection. En tant que Directeur des Ressources Humaines, vous pouvez réaliser vous-même tous les rapports nécessaires et évitez ainsi les amendes en raison d’infractions à la loi ou aux règlements.

  • En tant que gérant, vous avez avec le logiciel de planification SP‑Expert pour la gestion des effectifs, toujours une vue d’ensemble des heures et des coûts et vous pouvez ainsi établir une planification dynamique sur base des budgets et chiffres d’affaires. Vous pouvez immédiatement voir les meilleures options afin de planifier la bonne personne au bon moment et au bon endroit. De ce fait, vous tenez compte des intérêts à la fois du client et de l’employé. De même, vous pouvez consulter l’occupation des autres rayons ou points de ventes et échanger facilement le personnel. Le système attire votre attention sur toutes les éventuelles infractions à la loi et aux règlements. Afin d’optimiser la rentabilité de votre personnel, SP‑Expert vous permet d’élaborer facilement les prévisions appropriées.

  • Le logiciel de planning SP‑Expert soutient le CEO grâce à la gestion des effectifs et la planification stratégique du personnel. Une planification optimisée peut générér une réduction des coûts salariaux de 2 à 5 %. Un planning du personnel ajusté amène, de surcroît, une hausse du chiffre d’affaires et de la satisfaction des clients. Par le biais du suivi des Indicateurs clés de Performance, il permet de mesurer et donc de corriger à temps la productivité des magasins.

   • The employee can always look at his/her schedule and his/her own information, for example, the number of vacation days left at any given place or time with SP‑Expert. It is also possible to have the employee participate in the compilation of the general workforce scheduling. You can indicate times when you do and do not wish to work via the internet or smartphone. You will be able to receive a quick response from your manager regarding a request for vacation leave or swapping of a shift via SP‑Expert.

   • Performances of and premiums for employees are correctly calculated by SP‑Expert and prepared for the payroll system. Employees are more satisfied with their work schedules due to their own input and as a result, sick leave will decrease. SP‑Expert also provides insights into how the use of personnel can be further optimized via education, recruitment and selection. As an HR-manager, you can make all the required reports through SP planning software and you will not have to worry about receiving fines for violations of legislation and regulations.

   • As a manager, you will always need to have an insight into the hours and costs. You can do this easily with SP‑Expert so you can plan dynamically based on budgets and turnover figures. The system supports planning and scheduling your workforce more efficiently and correctly, so the right people are planned for the right job at the right time. As a result, you take both the interests of the customer and the employees into account. You can also monitor the staffing of other districts or shopping areas and easily exchange people. The system also indicates any possible violations of legislation and regulations. With SP‑Expert, you will easily provide results and prognoses in regards to the use and attendance of personnel.

   • SP‑Expert supports strategic personnel planning with inbuilt workforce scheduling. Using our planning software efficiently can save your organization 2% to 5% in labor costs. Proper planning of personnel can also lead to increased revenue and customer satisfaction. By using the KPI dashboards in our planning software you can measure the productivity of the stores and therefore make timely adjustments.

   • Mit einer modernen App ermöglicht SP‑Expert eine schnelle und einfache Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und dem Filialmanager. Die Mitarbeiter können ihren Schichtplan überall und jederzeit einsehen. Informationen, wie Resturlaubstage, Plus- und Minusstunden stehen zur Verfügung. Die Mitarbeiter können ihre zeitliche Verfügbarkeit angeben, Urlaub beantragen und Dienste tauschen. Sogar die bedarfsorientierte Selbstplanung der Mitarbeiter wird unterstützt. Aushilfen können über die App Peak-Zeiten erkennen und entsprechende Einsatzzeiten anbieten. Über Workflows hat der Filialmanager immer einen klaren Überblick über gestellte Anträge und kann diese bearbeiten. Über die Integration in beispielsweise Speakap haben die Mitarbeiter eine Plattform für alle wichtigen internen Unternehmensinformation und ihre Personaleinsatzplanung.

   • Arbeitszeit und Zeit- oder Geldzuschläge Ihrer Mitarbeiter werden durch SP‑Expert immer korrekt berechnet und passend für Ihre Pay-Roll-Lösung bereitgestellt. Die Mitarbeiter können an der Personaleinsatzplanung teilhaben und durch die höhere Planungssicherheit steigt die Zufriedenheit spürbar und krankheitsbedingte Ausfälle nehmen deutlich ab. Sie können durchspielen inwieweit Sie durch Weiterqualifizierung oder Vertragsänderungen Ihrer Mitarbeiter zeitaufwändige und kostspielige Recruiting-Maßnahmen für Neueinstellungen reduzieren können und die Kapazitätsplanung dadurch optimieren. Ansprechende Berichte erstellen Sie mühelos per Drag & Drop. Da SP‑Expert alle für Sie relevanten gesetzlichen und internen Vorgaben überprüft, laufen Sie keine Gefahr mehr dafür mit Strafen belangt zu werden.

   • Als Manager haben Sie mit SP‑Expert immer einen klaren Überblick über die Bedarfsabdeckung, Kapazitätsplanung, Einsatzstunden, Kosten und Budgeteinhaltung. Sie können Ihre Mitarbeiter dynamisch, am Bedarf orientiert einplanen. Mit SP‑Expert erstellen Sie mühelos eine optimierte Personaleinsatzplanung, um die richtigen Mitarbeiter, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und zu den richtigen Kosten einzuplanen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen das System Wünsche Ihrer Mitarbeiter zu berücksichtigen und eine faire Dienstplanung zu erstellen. Mitarbeiter, die als Springer eingesetzt werden, können Sie einfach zwischen den Filialen tauschen. Gesetzliche Bestimmungen und interne Vorgaben überprüft das System automatisch und zeigt Ihnen mit verständlichen Hinweisen, wo Verletzungen vorliegen. Unnötige Überstunden und unproduktive Zeiten Ihrer Mitarbeiter können Sie vermeiden. Workforce Management trägt damit zum wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Filiale maßgeblich bei.

   • SP‑Expert unterstützt Sie bei Ihren strategischen Entscheidungen. Mittels frei definierbarer What-If- Szenarien können Sie auf Basis von Vergangenheitsdaten und aktuellen Zahlen Auswirkungen beispielsweise auf das Budget durchspielen. Die Erfahrung zeigt, dass die Produktivität der Mitarbeiter auf der Fläche spürbar gesteigert wird und die die Lohnkosten zwischen 2% und 5% reduziert werden können. Die optimierte, bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung führt zu höherer Kundenzufriedenheit und zu Umsatzsteigerungen. Über KPI-Dashboards können Sie die für Sie relevanten Kennzahlen Ihrer Filialen einsehen, vergleichen und rechtzeitig nachjustieren.

     • De medewerker kan met SP‑Expert op elke plek en tijd zijn rooster en eigen gegevens, zoals vakantiesaldi, inzien. Hij kan eventueel zelfs meebeslissen hoe het werkrooster eruit zal zien. Via internet of een smartphone kun je aangeven wanneer je wel of niet wil werken. Via deze planning softwarekrijg je ook gemakkelijk en snel antwoord van een leidinggevende op bijvoorbeeld een vakantieaanvraag of het ruilen van een dienst.

     • Prestaties en toeslagen van medewerkers worden door de planning software SP‑Expert keurig berekend en klaargezet voor het salarispakket. Door de eigen inbreng zijn medewerkers meer tevreden met hun roosters en neemt het ziekteverzuim af. Personeelsplanning met SP‑Expert geeft u bovendien inzicht in hoe de personele inzet verder te optimaliseren is via opleidingen en werving & selectie. Als HR-manager in de Retail kunt u zelf alle mogelijke rapporten maken en boetes door wet- of regelovertredingen voorkomen.

     • Als manager heeft u met de planning software van SP‑Expert altijd inzicht in uren en kosten en kunt u dynamisch plannen op basis van budgetten en omzetcijfers. U kunt direct zien wat de mogelijkheden zijn om de juiste mensen op de juiste tijden en de juiste plekken in te plannen. Hierdoor houdt u bij de personeelsplanning rekening met de belangen van zowel de klant als de medewerker. Ook kunt u de bezetting van andere rayons of winkelpunten inzien en eenvoudig mensen uitwisselen. De planning software wijst u op eventuele wet- en regelovertredingen. Als het gaat om inzet en opbrengsten van personeel levert u met SP‑Expert gemakkelijk de urenregistratie, resultaten en prognoses op.

     • SP‑Expert ondersteunt bij alle facetten van personeelsplanning in de Retail; van de urenregistratie tot aan strategische personeelsplanning voor de gehele winkelketen. Het efficiënt plannen met deze planning software levert de organisatie een loonkostenbesparing van 2% tot 5% op. Een juiste personeelsinzet leidt bovendien tot omzetstijging en klanttevredenheid. U kunt via KPI-dashboards de productiviteit van de winkels meten en zo tijdig bijsturen.